T-bane 3
Fra:
Til: Bøler [T-bane]
Sammenlagt reisetid: 24 minutter

Buss 79
Fra:
Til: Bøler T [buss]

Buss 76
Fra:
Til: Bøler

Buss 61A og 61B
Fra:
Til: Bøler

Gå inn på www.ruter.no for å få opplyst tidspunkt for avganger.